NOVÉ PARADIGMA ČLOVĚKA – roční program

Záměrem ročního programu je uvědomění si změny postavení lidské bytosti a nových možností každého jedince, které se tím otevírají. Souladem vnějšího prostředí, resp.
širokého exoprostředí a času, ve kterém žijeme, se vyladěním lidské bytosti na odpovídající úroveň pro nás otevírá možnost aktivace či uvědomění si vlastního potenciálu, který zatím ležel spící (telepatie, razantní ovlivňování věku, stavu fyzického těla, využívání jemnějších a rychlejších cest k dosažení cíle)

Cílem programu je změnit svůj náhled na možnosti člověka prostřednictvím poznání zákonitostí, kterými se stvoření řídí. Postupným seznámením s technikami, které rozšiřují vědomí a tím i okruh okolností, které jsme schopni nastavovat či řídit se postupně dostaneme až k místu, kde každý může převzít plnou odpovědnost za okolnosti svého života, neboť má k dispozici nástroje, které jsou v souladu se zákony stvoření a které mu umožní tyto okolnosti nastavovat či korigovat. 

Nástroje jsou voleny tak, aby bylo možné s nimi pracovat v každodenním běžném životě, tedy postupně přenastavit „zvyky“, které formují život každého jedince. Z počátku bude k monitorování změn / pokroku používáno kyvadlo, později tato berlička ztratí na důležitosti, protože se postupně bude aktivovat intuice (vědomé propojení s vyššími složkami bytosti) a člověk pak už nepotřebuje důkaz, protože jednoduše ví.

Následující témata se vzájemně prolínají a navazují na sebe, neboť člověk v novém paradigmatu přechází z režimu dualita, pravda/lež, černé/bílé do pozice širokospektrální bytosti, která současně zarovnává / vylaďuje svou existenci na stvoření jako celek a současně rozumí funkci jednotlivých dílčích oblastí svého života / dílčích událostí v životě jako prvků většího celku, které je třeba jako subsystémy rovněž uvést do souladu se stvořením. Podobně jako každá buňka v těle má své vědomí a funkci jako samostatná jednotka a současně je součástí fyzického těla jako celku, s kterým stále udržuje rovnovážný stav. Toto nové širší vnímání nám dává sílu motýlího křídla, které jedním mávnutím dokáže dominovým efektem přenastavit nás i všechno kolem nás. 

HARMONOGRAM

Vibrační podstata stvoření    25.9.2021 (SO)

 • Vibrační úrovně stvoření
 • Cesta individualizovaného vědomí (Boží jiskry, ducha) do hmoty
 • Ustavení konceptu lidské bytosti jako prvku stvořitele / prvotního zdroje
 • Přesahy vibračních vrstev vs. Rozšiřování vědomí

Aktivace osy lidské bytosti (propojení na stvořitele / prvotní zdroj)  23.10.2021 (SO)

 • Vědomý kontakt s duší
 • Způsoby vnímání signálů duše (vyššího Já)
 • Propojení duší a lidských bytostí (a tedy porozumění druhým)
 • Nástroje k uchování kontaktu s duší a vyššími složkami bytosti
 • Porozumění vývoji a změně referenčních rovin z kterých nahlížím svou existenci při rozšiřování vědomí
 • Síla záměru

Práce s vlastní bytostí    27.11.2021 (SO)

 • Funkce hrubohmotného těla a jemnohmotných těl a vzájemná provázanost
 • Navyšování vibrace bytosti prostřednictvím práce s jemnohmotnými těly
 • Čistota a průchodnost jemnohmotných těl
 • Mentální síla člověka
 • Vliv jednotlivých vrstev lidské bytosti na tvoření reality
 • Pomůcky pro každodenní užívání k navýšení vibrací

Karma jako přechodný nástroj vývoje lidské bytosti 18.12.2021 (SO)

 • Umístění karmy ve vibračním modelu stvoření
 • Souvislost mezi vibrační úrovní jednotlivce a karmickým zatížením
 • Nástroje pro práci s vlastní karmou
 • Možnosti vyvázání z karmických závazků
 • Co se stane, když je člověk mimo vliv karmy

Lidská bytost ve vztahu ke struktuře vesmíru 15.1.2022 (SO)

 • Země ve vztahu k vesmíru
 • Lidstvo na Zemi a vazba na omezení přirozeného potenciálu lidské bytosti
 • Lidská bytost a přirozený přesah přes všechny dimenze
 • Ustavení osobního manažera zachovávajícího kontakt se všemi úrovněmi jako součásti lidské bytosti
 • Aktuální duchovní úroveň jedince, zjištění stavu 
 • Akcelerace duchovní úrovně ve vazbě na zákony stvoření

DNA 12.2.2022 (SO)

 • Struktura DNA
 • DNA jako komunikační nástroj, foton – nosič  informace
 • Epigenetický kód 
 • Čištění epigenetických struktur
 • Nástroje omezování plné funkce DNA
 • Formování DNA prostřednictvím epigenetického kódu
 • Techniky pro práci s DNA

Přechod mezi hrubohmotným tělem a jemnohmotnými těly 12.3.2022 (SO)

 • Rozhraní čakry / žlázy s vnitřní sekrecí, synergie
 • Ovlivňování fyzického těla jemnohmotnými nástroji
 • Ovlivňování jemnohmotných těl „fyzickými“ nástroji
 • Epifýza jako brána do jemných světů    
 • Aktivace epifýzy a funkce světla
 • Podpůrné prostředky pro zlepšení funkce epifýzy
 • Co dosáhneme vyladěním systému endokrinních žláz

Nástroje řízení jemnohmotných procesů 9.4.2022 (SO)

 • Myšlenka / záměr
 • Slovo
 • Obraz
 • Lidské vědomí jako vesmírný internet
 • Využívání archetypálních energií jako osobních nástrojů

Aplikace nástrojů řízení jemnohmotných procesů 14.5.2022 (SO)

 • Rychlé vstupy do stavu rozšířeného vědomí
 • Integrace celé bytosti 
 • Vznik a způsoby eliminace bloků v jemnohmotných tělech

Rozšiřování vnímání za hranice fyzických smyslů 18.6.2022 (SO)

 • Rozšířené vnímání prostřednictvím fyzického těla
 • Vliv světla mimo viditelné spektrum
 • Zvuk jako tvůrce hmoty
 • Vnímání a vliv zvuku mimo slyšitelné spektrum

Program probíhá v rozsahu jednoho dne v měsíci. Z programu je možné kdykoliv vystoupit. 

Cena: 1200,- Kč za každý jednotlivý seminář, 

Čas: 9 – 17 hod. s cca hodinovou přestávkou na oběd, na místě je možné si uvařit čaj, kávu

Místo konání: GreenPoint s.r.o., Dvouletky 529/42, Praha 10, 100 00

(kapacita omezena na cca 14 – 16 osob)

Přihlášení: tel.  603 249 980, 728 830 900

Email:   continualconnection@gmail.com

Lektor:      Ing. Jaroslava Háková