MEDITACE


AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Nové paradigma člověka 1. ročník semináře Jaroslava Háková


Semináře a kurzy zabývající se prací s různými druhy energií. Energie mohou ovlivňovat nastavení a postoje člověka. Naší snahou je rozvíjet potenciál každého jedince. Ukázat mu jeho možnosti, aby je uměl prakticky využívat a staly se běžnou součástí každodenního života.

CELOROČNÍ SEMINÁŘE


E-SHOP