NOVÉ PARADIGMA ČLOVĚKA – roční program

Každá doba nese své možnosti pro náš vývoj. V současnosti, kdy vše plyne mnohem rychleji, se akceleruje i otevírání našich nových schopností, které dosud spaly, protože pro ně nebyl vhodný čas. Jsou to například telepatie, razantní ovlivňování věku, stavu fyzického těla, využívání jemnějších a rychlejších cest k dosažení cíle.

Program ročního studia je nastaven tak, abychom si uvědomili, co všechno je naší přirozenou součástí a jak s tím pracovat. Pomůže nám k tomu poznání jemnohmotných energetických zákonitostí, které řídí to, čemu obvykle říkáme náhody nebo štěstí či smůla. Tím se naučíme předvídat a řídit okolnosti našeho života. V tomto režimu plně chápeme svou odpovědnost za všechno, co se nám a kolem nás děje.

Nezapomeňte také na 2. ročník programu NPČ (klikni)

Techniky a postupy jsou voleny tak, aby bylo možné s nimi pracovat v každodenním běžném životě, tedy postupně přenastavit „zvyky“, které formují náš život. Z počátku bude k monitorování změn / pokroku používáno kyvadlo, později tato berlička ztratí na důležitosti, protože se postupně bude aktivovat intuice (vědomé propojení s vyššími složkami bytosti) a člověk pak už nepotřebuje důkaz, protože jednoduše ví.

Nabídka jednodenních kurzů: Práce se strachem (klikni) nebo Kyvadlo jako nástroj duše (klikni)

HARMONOGRAM

Vibrační podstata stvoření    19.9.2020 (SO)

 • Vibrační úrovně stvoření
 • Cesta individualizovaného vědomí (Boží jiskry, ducha) do hmoty
 • Ustavení konceptu lidské bytosti jako prvku stvořitele / prvotního zdroje
 • Přesahy vibračních vrstev vs. Rozšiřování vědomí

Aktivace osy lidské bytosti (propojení na stvořitele / prvotní zdroj)  17.10.2020 (SO)

 • Vědomý kontakt s duší
 • Způsoby vnímání signálů duše (vyššího Já)
 • Propojení duší a lidských bytostí (a tedy porozumění druhým)
 • Nástroje k uchování kontaktu s duší a vyššími složkami bytosti
 • Porozumění vývoji a změně referenčních rovin z kterých nahlížím svou existenci při rozšiřování vědomí
 • Síla záměru

Práce s vlastní bytostí    21.11.2020 (SO)

 • Funkce hrubohmotného těla a jemnohmotných těl a vzájemná provázanost
 • Navyšování vibrace bytosti prostřednictvím práce s jemnohmotnými těly
 • Čistota a průchodnost jemnohmotných těl
 • Mentální síla člověka
 • Vliv jednotlivých vrstev lidské bytosti na tvoření reality
 • Pomůcky pro každodenní užívání k navýšení vibrací

Karma jako přechodný nástroj vývoje lidské bytosti 12.12.2020 (SO)

 • Umístění karmy ve vibračním modelu stvoření
 • Souvislost mezi vibrační úrovní jednotlivce a karmickým zatížením
 • Nástroje pro práci s vlastní karmou
 • Možnosti vyvázání z karmických závazků
 • Co se stane, když je člověk mimo vliv karmy

Lidská bytost ve vztahu ke struktuře vesmíru 16.1.2021 (SO)

 • Země ve vztahu k vesmíru
 • Lidstvo na Zemi a vazba na omezení přirozeného potenciálu lidské bytosti
 • Lidská bytost a přirozený přesah přes všechny dimenze
 • Ustavení osobního manažera zachovávajícího kontakt se všemi úrovněmi jako součásti lidské bytosti
 • Aktuální duchovní úroveň jedince, zjištění stavu 
 • Akcelerace duchovní úrovně ve vazbě na zákony stvoření

DNA 13.2.2021 (SO)

 • Struktura DNA
 • DNA jako komunikační nástroj, foton – nosič  informace
 • Epigenetický kód 
 • Čištění epigenetických struktur
 • Nástroje omezování plné funkce DNA
 • Formování DNA prostřednictvím epigenetického kódu
 • Techniky pro práci s DNA

Přechod mezi hrubohmotným tělem a jemnohmotnými těly 13.3.2020 (SO)

 • Rozhraní čakry / žlázy s vnitřní sekrecí, synergie
 • Ovlivňování fyzického těla jemnohmotnými nástroji
 • Ovlivňování jemnohmotných těl „fyzickými“ nástroji
 • Epifýza jako brána do jemných světů    
 • Aktivace epifýzy a funkce světla
 • Podpůrné prostředky pro zlepšení funkce epifýzy
 • Co dosáhneme vyladěním systému endokrinních žláz

Nástroje řízení jemnohmotných procesů 10.4.2021 (SO)

 • Myšlenka / záměr
 • Slovo
 • Obraz
 • Lidské vědomí jako vesmírný internet
 • Využívání archetypálních energií jako osobních nástrojů

Aplikace nástrojů řízení jemnohmotných procesů 15.5.2021 (SO)

 • Rychlé vstupy do stavu rozšířeného vědomí
 • Integrace celé bytosti 
 • Vznik a způsoby eliminace bloků v jemnohmotných tělech

Rozšiřování vnímání za hranice fyzických smyslů 19.6.2020 (SO)

 • Rozšířené vnímání prostřednictvím fyzického těla
 • Vliv světla mimo viditelné spektrum
 • Zvuk jako tvůrce hmoty
 • Vnímání a vliv zvuku mimo slyšitelné spektrum

Program probíhá v rozsahu jednoho dne v měsíci. Z programu je možné kdykoliv vystoupit. 

Cena: 1200,- Kč za každý jednotlivý seminář, 

Čas: 9 – 17 hod. s cca hodinovou přestávkou na oběd, na místě je možné si uvařit čaj, kávu

Místo konání: GreenPoint s.r.o., Dvouletky 529/42, Praha 10, 100 00

(kapacita omezena na cca 14 – 16 osob)

Přihlášení: Telefonicky tel. 603 249 980 (po 18 hod. nebo prostřednictvím SMS)

Mailem:      hakovajaroslava@seznam.cz

Lektor:      Ing. Jaroslava Háková