NOVÉ PARADIGMA ČLOVĚKA – roční program

První ročník byl zaměřený na očištění sebe sama od vnějších vzorců a manipulací. Naučili jsme se rozlišovat své vlastní názory, pohledy a vnímání od převzatých ze společnosti nebo z původní rodiny. Tento čistý způsob vnímání byl po mnoho tisíciletí potlačován, proto bylo třeba znova probudit jasný pohled na svět i sebe. Pouze při tomto režimu je v souladu myšlení a cítění, nejsme zmatení a rozumíme sami sobě, víme si se sebou rady.

Nyní se z tohoto nového místa, kde vnímáme čistě a jen sami za sebe, můžeme vrátit zpět do středu. Když si umíme uvědomit a udržet svůj vlastní postoj, názor a vnímání, jsme schopni zřetelně vnímat i okolí – osoby, situace, příležitosti, aniž bychom sebe ztratili. Vrátíme se do stejného místa v novém nastavení. To nám otevře jiné interpretace, způsoby a možnosti využití. Budeme schopni širšího a komplexnějšího pojetí, které odpovídá našemu novému širšímu vědomí. V tomto nastavení pro nás okolnosti a příležitosti pracují lépe, nemusíme vynakládat tolik úsilí.

Součástí 2. ročníku bude i sledování tzv. „osobních témat“, kde téměř bezpracně, pouze změnou, resp. širším a vystředěnějším způsobem, pojímání budeme moci sledovat vývoj osobních situací, které nás trápí a bolí.

Zajímaly by vás jednodenní semináře – Práce se strachem (klikni)

Kyvadlo jako nástroj duše (klikni)

HARMONOGRAM

Inkarnologie   20.9.2020

 • Účely inkarnace obecně
 • Inkarnace do 3D
 • Inkarnační modely
 • Pozemské inkarnace vs. akáša
 • Určení osobních témat

Neviditelná struktura člověka – 1. část 18.10.2020

 • Provázanost energetických struktur jemných těl a fyzického těla
 • Provázanost vesmírných struktur a struktur lidské bytosti
 • Nástroje pro práci s vesmírným/kosmickým tělem

Neviditelná struktura člověka – 2. část 22.11.2020

 • Lidské tělo jako biologický krystal
 • Kvantová rezonance
 • Hybridizace na hrubohmotné a jemnohmotné úrovni

Lucidní snění 13.12.2020

 • Prostup přes hranici vědomí a nevědomí
 • Uplatnění nástrojů vědomí v „nevědomé“ sféře
 • Užití lucidního snění jako formování reality

Hormonální systém 17.1.2021

 • HS jako nástroj řízení fyzických procesů
 • Regulování hormonálních procesů jemnohmotnými nástroji
 • Duchovní kvality potravin

Vibrace – aplikace 14.2.2021

 • Napěťová soustava lidského těla
 • Infrazvuk jako komunikační médium
 • Seberegulace prostřednictvím nastavování vibrací

Posvátná geometrie  14.3.2021

 • Posvátná geometrie jako princip tvoření
 • Prostup principů posvátné geometrie do hmoty
 • Cílené možnosti využití 

Čas  11.4.2021

 • Charakter
 • Struktura
 • Práce s časem

Holografický rozměr existence  16.5.2021

 • Holografický rozměr vesmíru a lidského života
 • Regenetika
 • Simulovaná realita

Novodobí lidé – novodobé nemoci 20.6.2021

 • Nové edice lidských bytostí na Zemi
 • Novodobé „nemoci“ a jejich příčinné souvislosti
 • Jak se vyrovnat s novým prostředím 
 • Jak udržet vztah a krok s novými lidmi

Program probíhá v rozsahu jednoho dne v měsíci. Z programu je možné kdykoliv vystoupit. Vstup do programu v jeho průběhu nepovažuji za vhodný.

Cena: 1200,- Kč za každý jednotlivý seminář, 

platba převodem na účet 153480156/0600, v.s. = č. telefonu

platba na místě v hotovosti pouze po předchozí dohodě

Čas: 9 – 17 hod. s cca hodinovou přestávkou na oběd, na místě je možné si uvařit čaj, kávu

Místo konání: GreenPoint s.r.o., Dvouletky 529/42, Praha 10, 100 00

(kapacita omezena na cca 14 – 16 osob)

Přihlášení: hakovajaroslava@seznam.cz  tel. 603249980 (SMS nebo po 18.hod)

Lektor:      Ing. Jaroslava Háková