Nové paradigma člověka – 2. ročník

Zatímco v prvním ročníku byla pozornost zaměřená na sebeuvědomění a sebevnímání jako část existence, která byla systematicky a dlouhodobě v historii lidstva potlačována a pro obnovení tohoto přirozeného stavu bylo nutné se intenzivně zaměřit na sebe, nyní se z tohoto místa vnímání, resp. vnímání situací, okolností, ostatních lidí i celého stvoření přes svůj vlastní filtr, budeme vracet zpět do vyváženého středu. 

Ovšem všechny staronové podněty a informace nám, v našem novém nastavení, otevřou jiné interpretace, způsoby a možnosti využití. Budeme schopni pojmout širší komplex naší existence a nechat toto širší vědomí pracovat pro nás.

Součástí 2. ročníku bude i sledování tzv. „osobních témat“, kde téměř bezpracně, pouze změnou, resp. širším a vystředěnějším způsobem, pojímání budeme moci sledovat vývoj osobních situací, které nás trápí a bolí.

HARMONOGRAM

Inkarnologie   26.9.2021 NE

 • Účely inkarnace obecně
 • Inkarnace do 3D
 • Inkarnační modely
 • Pozemské inkarnace vs. akáša
 • Určení osobních témat

Neviditelná struktura člověka – 1. část 24.10.2021 NE

 • Provázanost energetických struktur jemných těl a fyzického těla
 • Provázanost vesmírných struktur a struktur lidské bytosti
 • Nástroje pro práci s vesmírným/kosmickým tělem

Neviditelná struktura člověka – 2. část 28.11.2021 NE

 • Lidské tělo jako biologický krystal
 • Kvantová rezonance
 • Hybridizace na hrubohmotné a jemnohmotné úrovni

Lucidní snění 19.12.2021 NE

 • Prostup přes hranici vědomí a nevědomí
 • Uplatnění nástrojů vědomí v „nevědomé“ sféře
 • Užití lucidního snění jako formování reality

Hormonální systém 16.1.2022 NE

 • HS jako nástroj řízení fyzických procesů
 • Regulování hormonálních procesů jemnohmotnými nástroji
 • Duchovní kvality potravin

Vibrace – aplikace 13.2.2021 NE

 • Napěťová soustava lidského těla
 • Infrazvuk jako komunikační médium
 • Seberegulace prostřednictvím nastavování vibrací

Posvátná geometrie  13.3.2022 NE

 • Posvátná geometrie jako princip tvoření
 • Prostup principů posvátné geometrie do hmoty
 • Cílené možnosti využití 

Čas  10.4.2022 NE

 • Charakter
 • Struktura
 • Práce s časem

Holografický rozměr existence  15.5.2022 NE

 • Holografický rozměr vesmíru a lidského života
 • Regenetika
 • Simulovaná realita

Novodobí lidé – novodobé nemoci 19.6.2022 NE

 • Nové edice lidských bytostí na Zemi
 • Novodobé „nemoci“ a jejich příčinné souvislosti
 • Jak se vyrovnat s novým prostředím 
 • Jak udržet vztah a krok s novými lidmi

Program probíhá v rozsahu jednoho dne v měsíci. Z programu je možné kdykoliv vystoupit. Vstup do programu v jeho průběhu nepovažuji za vhodný.

Cena: 1200,- Kč za každý jednotlivý seminář, 

platba převodem na účet 153480156/0600, v.s. = č. telefonu

platba na místě v hotovosti pouze po předchozí dohodě

Čas: 9 – 17 hod. s cca hodinovou přestávkou na oběd, na místě je možné si uvařit čaj, kávu

Místo konání: GreenPoint s.r.o., Dvouletky 529/42, Praha 10, 100 00

(kapacita omezena na cca 14 – 16 osob)

Přihlášení: Přihlášení: tel.  603 249 980, 728 830 900

Email:   continualconnection@gmail.com

Lektor:      Ing. Jaroslava Háková