Nové paradigma člověka – 3. ročník

Zatímco v prvním ročníku byla pozornost zaměřená na sebeuvědomění a sebevnímání jako část existence, která byla systematicky a dlouhodobě v historii lidstva potlačována a pro obnovení tohoto přirozeného stavu bylo nutné se intenzivně zaměřit na sebe, nyní se z tohoto místa vnímání, resp. vnímání situací, okolností, ostatních lidí i celého stvoření přes svůj vlastní filtr, budeme vracet zpět do vyváženého středu. 

Ovšem všechny staronové podněty a informace nám, v našem novém nastavení, otevřou jiné interpretace, způsoby a možnosti využití. Budeme schopni pojmout širší komplex naší existence a nechat toto širší vědomí pracovat pro nás.

Součástí 3. ročníku bude i sledování tzv. „osobních témat“, kde téměř bezpracně, pouze změnou, resp. širším a vystředěnějším způsobem, pojímání budeme moci sledovat vývoj osobních situací, které nás trápí a bolí.

HARMONOGRAM

2.10.2022 (NEDĚLE)

6.11.2022 (NEDĚLE)

4.12.2022 (NEDĚLE)

15.1.2023 (NEDĚLE)

5.2.2023 (NEDĚLE)

5.3.2023 (NEDĚLE)

2.4.2023 (NEDĚLE)

14.5.2023 (NEDĚLE)

25.6.2023 (NEDĚLE)

Program probíhá v rozsahu jednoho dne v měsíci. Z programu je možné kdykoliv vystoupit. Vstup do programu v jeho průběhu nepovažuji za vhodný.

Cena: 1200,- Kč za každý jednotlivý seminář, 

platba v hotovosti v den konání semináře (prosíme platit před zahájením)

po předchozí domluvě platba možná převodem na účet 153480156/0600, v.s. = č. telefonu

Čas: 9 – 17 hod. s cca hodinovou přestávkou na oběd, na místě je možné si uvařit čaj, kávu

Místo konání: GreenPoint s.r.o., Dvouletky 529/42, Praha 10, 100 00

(kapacita omezena na cca 14 – 16 osob)

Přihlášení: Přihlášení: tel.  603 249 980, 728 830 900

Email:   continualconnection@gmail.com

Lektor:      Ing. Jaroslava Háková