Důležitost sebeuvědomění a porozumění sobě

Pozvánka pro Vás a Vaše rodiny na 4 denní pobyt v Krkonoších na Lysečinské boudě v termínu 11.-15.8.2021

V rámci 4 denního pobytu v krásném a čistém prostředí je připraven pro zájemce program zaměřený na porozumění sobě samému, rozlišení vlastních a cizích pocitů, myšlenek, podnětů. Pochopení jak důležité je rozkrýt sebe v plné velikosti a jít vlastní cestou pro zdraví fyzické i psychické a pro rozkvět svých blízkých, svého prostředí i Země. 

V rámci 4 denního pobytu v krásném a čistém prostředí je připraven pro zájemce program zaměřený na porozumění sobě samému, rozlišení vlastních a cizích pocitů, myšlenek, podnětů. Pochopení jak důležité je rozkrýt sebe v plné velikosti a jít vlastní cestou pro zdraví fyzické i psychické a pro rozkvět svých blízkých, svého prostředí i Země. 

V rámci 4 denního pobytu v krásném a čistém prostředí je připraven pro zájemce program zaměřený na porozumění sobě samému, rozlišení vlastních a cizích pocitů, myšlenek, podnětů. Pochopení jak důležité je rozkrýt sebe v plné velikosti a jít vlastní cestou pro zdraví fyzické i psychické a pro rozkvět svých blízkých, svého prostředí i Země. 


Kromě toho je připraven na dobu výuky i program pro děti. Naučí se zábavnou formou cítit energii, využívat ji pro sebe, používat energetické ochrany a proloží to hrou. Získáme praktické každodenní postupy pro rychlou svépomoc.


Program kursu:

ST 11.8.2021 příjezd mezi 16 a 20 hod.

ČT – NE 12.8.- 15.8.2021

  • Rozcvička 7.30 – 8.00 (pro zájemce)
  • Snídaně 8.00 – 9.00 
  • Program 9.00 – 11.00 (pro zájemce)
  • Program 16.00 – 18.00 (pro zájemce)
  • Večeře 18.00 – 19.00 
  • Večerní společné posezení (pro zájemce)

NE 15.8. po poledni ukončení

Lektor kursu: Ing. Jaroslava Háková, tel. 603249980, mail hakovajaroslava@seznam.cz

Stravování a ubytování:

Zajištěna polopenze a v poledne polévka

(děti a rodinní příslušníci, kteří se nezúčastní semináře, platí pouze stravu a ubytování)

Záloha na ubytování a stravování je nevratná.

Cena pobytu:

Pro účastníky semináře 6 400,- Kč

Pro rodinné příslušníky a děti (bez účasti na semináři) 3 600,- Kč

Z toho:

3 600,- Kč Nevratná záloha při přihlášení (ubytování a strava) na č.ú.  1825200028/3030 (v.s. = č.tel.)

2 800,- Kč platba za seminář na č.ú. 153480156/0600 (v.s.=č.tel.) nebo na místě

Místo: Lysečínská bouda v Krkonošském národním parku, Horní Maršov

Kdo nahlásí do 30.6.2020 SPZ, majitele auta a typ auta – může mít zajištěný bezplatný vjezd do KRNAP až k ubytování

Přihlášky: mail continualconnection@gmail.com