DVOUDENNÍ KURZ PRÁCE S KYVADLEM

Seminář práce s kyvadlem je zaměřen na základní orientaci ve způsobu, jak funguje získávání informací prostřednictvím kyvadla, k čemu je lze využívat a jak si ověřit, že jsou relevantní. Jak je možné si prostřednictvím práce s kyvadlem prohlubovat intuici a citlivěji vnímat sám sebe, porozumět vlastním signálům, naučit se svým pocitům přiřadit správnou interpretaci a později tyto pocity používat jako „signály duše“. Jak se zorientovat v záplavě někdy i protichůdných informací a rozlišit, které techniky rozvoje, léčebné postupy, stravovací režimy jsou v souladu s individuální bytostí, jak je nejlépe načasovat. 

NEZAPOMEŇTE NA NAŠE CELOROČNÍ KURZY

 1. ročník NPČ (klikni)
 2. ročník NPČ (klikni)

Z programu kurzu Kyvadlo jako nástroj duše:

Jak je kyvadlo uváděno do pohybu

 • co řídí pohyb kyvadla
 • odkud přichází informace
 • osa bytosti
 • pravá a levá hemisféra, jejich působnost v naší úrovni

Principy práce s kyvadlem

 • jaký druh informací můžeme získat
 • informace pro sebe, informace pro své blízké
 • základní typy otázek
 • struktura a formulace otázek

Otázky a informace pro fyzické tělo

 • diagnostika stavu fyzického těla (stav orgánů, systémů)
 • individuální vhodnost různých stravovacích režimů (potravin, druhů příprav jídel)
 • individuální vhodnost očistných technik
 • individuální vhodnost fyzických aktivit

Otázky a informace pro emocionální tělo

 • diagnostika stavu emocionálního těla (vlastní, převzaté a zděděné bloky)
 • volba techniky pro uvolnění bloků
 • techniky pro sebepomoc (navýšení vibrací, sebeterapie)
 • techniky s pomocí terapeuta

Kdy: PROBĚHLO

Kde:

GreenPoint, s. r. o.

Dvouletky 529/ 42

100 00 Praha 10

Čas: 9.00 – 17.00   přestávka na oběd dle dohody

Cena: 1400,- Kč,  v ceně kurzu je skriptum a tabulky pro práci s kyvadlem

Platba převodem na č.ú. 153480156/0600, GEMoney, v.s. = číslo telefonu

Platba na místě v hotovosti jen po předchozí domluvě.

Přihlášení: tel.  603249980

mail   hakovajaroslava@seznam.cz

Program připravila a lektorem kurzu je Ing. Jaroslava Háková.